...

6 kluczowych elementów poprawne sformułowanych promptów, czyli komend / poleceń do Chat GPT

utworzone przez | cze 2, 2023 | Sztuczna Inteligencja, Wszystkie

Odkryj tajemnicę tworzenia niezwykle skutecznych komend do Chat GPT !

6 elementów poprawnie podanej komendy:

 1. “Wciel się w rolę” np. eksperta od prompt engineer; profesjonalnego negocjatora, agenta FBI, profesora matematyki, eksperta od copywritingu, …
 1. Kolejność słów, każde słowo i kolejność użycia ma ogromne znaczenie, to co najważniejsze w komendzie powinno być na początku.
 1. Rama – co chcesz uzyskać, np. zrób burzę mózgów i podaj mi 10 nagłówków do…
 1. Formułuj polecenia konkretnie, np. Podaj 5 korzyści z…
 1. Cel i Grupa Docelowa, np. Napisz post sprzedażowy (produkt/ usługa), który ma za zadanie sprzedać produkt do (grupa docelowa).
 1. Ton wypowiedzi, np, Zastosuj ton wypowiedzi ekscytujący, inspirujący, motywacyjny, urzędowy, naukowy, oficjalny…).

6 kluczowych elementów poprawne sformułowanych promptów:

 1. Prostota – O wiele lepiej zacząć od czegoś bardzo prostego i stopniowo dodawać coraz więcej elementów i kontekstu. Konkretność, prostota i zwięzłość często dają lepsze wyniki. Warto też podzielić zadanie na kilka mniejszych, prostszych i rozwijać je w miarę uzyskiwania coraz lepszych wyników. Pozwala to uniknąć komplikowania procesu na samym początku. Jeśli prompt jest zbyt długi, może zostać automatycznie skrócony przez model, co może prowadzić do utraty istotnych informacji lub spowodować, że odpowiedź będzie niekompletna lub niezrozumiała. Rozbijaj pytania na mniejsze części, doprecyzuj, nie dawaj wielu wątków, pogłębiaj temat w stylu: kontynuuj; napisz więcej o, napisz to lepiej … i doprecyzuj temat.
 1. Jasność i precyzja: Twój prompt powinien być klarowny i łatwy do zrozumienia. Unikaj zawiłości i niepotrzebnej skomplikowanej terminologii. Skoncentruj się na przekazaniu jednoznacznej informacji. Im bardziej dokładny jest prompt, tym lepiej model sobie z nim poradzi. skuteczne okazuje się również umieszczenie w zadaniu przykładów tego, czego oczekujemy. Im bardziej konkretne pytanie, tym łatwiej uzyskasz odpowiedzi. Unikaj zbyt ogólnych lub wieloznacznych pytań. Lepiej jest podać w pytaniu konkrety: nazwę firmy, cel, grupę docelową, ton w jakim ma być opracowany tekst czy odpowiedź, budżet i przede wszystkim słowa kluczowe, które chcesz by się pojawiły.
 1. Dopasowanie do grupy docelowej: Zrozumienie potrzeb, preferencji i wartości odbiorców jest kluczowe. Twój prompt powinien być dostosowany do ich języka i kontekstu. Będziesz skuteczniejszy, gdy trafisz w sedno ich zainteresowań i oczekiwań.
 1. Wywołanie emocji: Emocje są silnym czynnikiem wpływającym na nasze decyzje i działania. Twój prompt powinien wzbudzać odpowiednie emocje, takie jak ciekawość, radość, troska czy zainteresowanie. Wykorzystaj moc słów, obrazów i opowieści, aby budować więź emocjonalną z odbiorcami.
 1. Używaj poprawnej gramatyki i interpunkcji – zadawaj pytania w sposób, który ułatwi zrozumienie intencji pytania.
 1. Dostarcz dodatkowe informacje – to pomoże w udzieleniu odpowiedzi, im więcej informacji (nie wątków i wieloznaczności ale precyzyjności), tym lepiej, podaj przykład.

Celem tych elementów jest optymalizowanie instrukcji, aby uzyskać coraz lepsze rezultaty, czyli to, co nazywamy „prompt engineering”.

Pamiętaj, aby polubić, skomentować i udostępnić ten artykuł, jeśli sądzisz, że może być pomocny!

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.